تاریخچه

گروه شیمی از سال 1355 به عنوان زیر مجموعه ای از دانشکده علوم پایه، پایه گذاری شد. در سال های بعد با جذب اساتید هیأت علمی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به پذیرش دانشجو اقدام نمود. و در تابستان 1393 با تفکیک دانشکده علوم پایه به سه دانشکده مجزا، گروه فیزیک و شیمی به تنهایی دانشکده فیزیک-شیمی را تشکیل دادند، سپس در بهار سال 1401  با توجه به سیاست ها و اهداف  برنامه ریزی شده دانشگاه مجدداً این دو گروه فیزیک و شیمی تفکیک شدند و هرکدام بصورت مستقل یک دانشکده را تشکیل دادند، اینک دانشکده شیمی در دانشگاه الزهرا بصورت مستقل و جداگانه به فعالیت خود ادامه می دهد.
این دانشکده دارای 22 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد. همچنین  8  نفر از کارشناسان و کارمندان، خدمات آموزشی به دانشجویان ارائه می دهند.
این دانشکده متشکل از 4 گروه آموزشی می باشد، شامل:
     • گروه آموزشی شیمی معدنی
     • گروه آموزشی شیمی آلی
     • گروه آموزشی شیمی تجزیه
     • گروه آموزشی شیمی فیزیک و نانو 

هم اکنون دانشکده شیمی در رشته گرایش های مندرج در جدول زیر در مقاطع تحصیلی مختلف در حال فعالیت می باشد:

ردیف

رشته آموزشی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1

شیمی

شیمی کاربردی

شیمی محض

شیمی آلی

شیمی تجزیه

شیمی معدنی

شیمی فیزیک

علوم و فناوری نانو- نانو شیمی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

شیمی معدنی

شیمی فیزیک

 امکانات دانشکده شامل: کتابخانه، سایت رایانه ای، کارگاه شیشه گری، آزمایشگاه مرکزی و همچنین مشتمل بر مجموعه ای از آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی می باشد.


         
آزمایشگاه­های آموزشی شیمی

نام آزمایشگاه آموزشی (شیمی)

محل آزمایشگاه

آزمایشگاه آموزشی آلی

ساختمان دانشکده، طبقه همکف

آزمایشگاه آموزشی جداسازی

ساختمان دانشکده، طبقه همکف

آزمایشگاه آموزشی تجزیه

ساختمان دانشکده، طبقه همکف

آزمایشگاه آموزشی تجزیه دستگاهی

ساختمان دانشکده، طبقه چهارم

آزمایشگاه آموزشی شیمی فیزیک

ساختمان دانشکده، طبقه اول

آزمایشگاه آموزشی شیمی معدنی

ساختمان دانشکده، طبقه اول

آزمایشگاه آموزشی صنعتی

سایت شرقی

آزمایشگاه آموزشی شیمی عمومی

ساختمان دانشکده، طبقه اول


          
 آزمایشگاه­های تحقیقاتی شیمی

نام آزمایشگاه تحقیقاتی(شیمی)

محل آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی

ساختمان دانشکده، طبقه چهارم

آزمایشگاه تحقیقاتی گروه شیمی

ساختمان دانشکده، طبقه اول

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی

ساختمان شیشه گری

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی

ساختمان شیشه گری

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی

سایت شرقی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

ساختمان دانشکده، طبقه چهارم

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

ساختمان دانشکده، طبقه اول

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

سایت شرقی

سایت تحقیقاتی شیمی فیزیک

ساختمان دانشکده، طبقه همکف

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

ساختمان دانشکده، طبقه اول

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

شیشه گری

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی

سایت شرقی


         

 مجلات دانشکده

  • مجله کیمیاگران

  اعضای هیئت رئیسه دانشکده:

 ریاست دانشکده :  دکتر سعید دهقانپور فراشاه  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر مریم لشنی زادگان
 معاون پژوهشی و اجرایی : دکتر کبری نیکوفر  
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/09
تعداد بازدید:
538
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.