مجلات دانشکده


مجله کیمیاگران
صاحب امتیاز: انجمن علمی شیمی دانشگاه الزهرا
مدیر مسئول: فرانک جعفری
سردبیر: سیما نجفی
اعضای هیات تحریریه:سیما نجفی , زهرا گودرزی, مینا داودی , دیانا افسر, زهرا رضاپور
ویراستار: زینب السادات مقیمی
بازبینی مقالات: دکتر معصومه محمد نژاد
ترتیب انتشار : فصلنامه
ایمیل:alzahrakimiyagaran@gmail.com
اینستاگرام:kimiyagaran1395

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/20
تعداد بازدید:
266
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.