شیمی عمومی1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 ، اولین درس آزمایشگاهی برای رشته های شیمی محض و شیمی کاربردی است که بصورت یک واحد عملی ارائه میشود. این درس همچنین برای رشته های فیزیک محض و فیزیک مهندسی و همچنین رشته های زیست فناوری و علوم گیاهی و میکروبیولوژی نیز توسط همکاران هیئت علمی در گروه شیمی بصورت یک واحد عملی ارائه میگردد .
سر فصل های ارائه شده در این آزمایشگاه عبارتند از :
1- آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و رعایت نکات ایمنی
2- کروماتوگرافی
3- واکنش های شیمیایی
4- قانون بقا جرم در دو جلسه
5- تیتراسیون اسید و باز
6-تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا
7- کالریمتری
8- تعیین وزن اتمی منیزیم
9- تعیین سختی آب
10- تامپون

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/26
تعداد بازدید:
1087
آزمایشگاه های آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.