معاونین و مدیرانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی : 
دکتر مریم لشنی زادگان
 پست الکترونیکی 
m_lashani@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 85692629
داخلی : 2629 

معاون پژوهشی و اجرایی : 
دکتر عمران مرادلو
پست الکترونیکی :moradlou@alzahra.ac.ir
شماره تماس مستقیم : 85692650
داخلی : 2650
 

 

 

مدیر گروه شیمی معدنی: 
دکتر ترانه حاجی اشرفی
پست الکترونیکی :    t.hajiashrafi@alzahra.ac.ir
شماره تماس
 مستقیم : 85692619
 
داخلی : 2619     مدیر گروه شیمی آلی: 
      
دکتر عطیه رضوانیان
    
پست الکترونیکی :    rezvaniana@alzahra.ac.ir
  
   شماره تماس مستقیم :85692650
     داخلی : 2650

 
  مدیر گروه شیمی تجزیه: 
      
دکتر معصومه محمدنژاد
    
پست الکترونیکی :    m.mohammadnejad@alzahra.ac.ir
  
   شماره تماس مستقیم :85692650
     داخلی : 2650
 
 

مدیر گروه شیمی فیزیک و نانو: 
دکتر مریم عنافچه
پست الکترونیکی :    m.anafcheh@alzahra.ac.ir
شماره تماس
 مستقیم : 85692617
 
داخلی : 2617

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/04
تعداد بازدید:
519
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.