همکاران بازنشسته


     مرحومه دکتر فائزه فرزانه
رشته تحصیلی: شیمی- معدنی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: farzaneh@alzahra.ac.ir     
پورتال:https://staff.alzahra.ac.ir/farzaneh/
گوگل اسکولار
     
       دکتر مجید ممهد هروی
رشته تحصیلی:شیمی - آلی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: mmh1331@yahoo.com
پورتال: https://staff.alzahra.ac.ir/
گوگل اسکولار
     
       دکتر رحیم حکمت شعار
رشته تحصیلی: شیمی - آلی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: rhekmatus@yahoo.com
     
     دکتر سید یحیی شیرازی بهشتی ها
رشته تحصیلی:شیمی - آلی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: syshirazi@yahoo.com
     
     مرحوم دکتر سیدحسین عبدی اسکوئی
رشته تحصیلی: شیمی -
مرتبه علمی: استاد

     
     دکتر ژیلا آزاد
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: استادیار
     
     دکتر زهره مدرس تهرانی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی:دانشیار
     
    دکتر محمدرضا جلیلیان حسن پور
رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
مرتبه علمی: استاد
     
    مرحوم دکتر یحیی فرهنگی
رشته تحصیلی: شیمی معدنی
مرتبه علمی: دانشیار
     
     خانم پروانه قزل ایاغ
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: مربی
 
     
     آقای محمد خراسانی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی:مربی
 
     
     خانم افتخار السادات میر حبیبی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی:مربی
 
     
     آقای کریم اسدالله
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی:مربی
 
     
     خانم ترانه توفیقی نیاکی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: مربی
 
     
     خانم شهناز خالقی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: مربی
 
     
    مرحومه خانم رفعت سیدرحمان دماوندی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: مربی
 
     
     خانم طاهره شرفی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: مربی
 
     
     خانم زینب شیواپور
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: مربی
     
     آقای صادق احمدی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: کارشناس آزمایشگاه
     
     خانم شادی چلبیانلو
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: کارشناس آزمایشگاه
 
     
    خانم مینو خسروشاهی
رشته تحصیلی: شیمی
مرتبه علمی: کارشناس آزمایشگاه
     
    خانم بهار ابراهیمی
دانشکده شیمی
پست سازمانی: کارشناس IT
     
    خانم طوبی زریچی
دانشکده شیمی
پست سازمانی : کارشناس

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
658
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.